අපි 2001 වසරේ සිට ලොව වර්ධනය උදව්

මෑත කාලීන ව්යාපෘති

බ්රසීලය SSAW නල මෝල්

2
IMG_4700

කොරියාව ERW නල මෝල්

1
DSC00443


නම් WhatsApp ඔන්ලයින් චැට්!