අපි 2001 වසරේ සිට ලොව වර්ධනය උදව්
  • f4556816
  • 25+
  • 3 (6)
  • f45568161

අපි ගැන

නල කර්මාන්ත විසඳුම්

WAN RUN ඩී.ඒ. උසස් තාක්ෂණික සහයෝගිතා., Bazhou සිටි LTD 290 සේවකයින්, ඉංජිනේරුවන් 29 හා තාක්ෂණ ශිල්පීන් හා ජ්යෙෂ්ඨ ඉංජිනේරුවන් 7 සමග 2001 දී පිහිටුවන ලදී. අපි සැකසුම් උපකරණ හා නිෂ්පාදන පදනම වර්ග මීටර් 60,000 ක 100 කට අධික විවිධ වර්ගයේ ඇත.

අපගේ නිෂ්පාදන ප්රධාන වශයෙන් 660mm කිරීමට 32mm සිට නල අයිරා සමග HF වෙල්ඩින් නල මෝල් ද; HF H-බීම් මාර්ගය; SSAW Ø219mm ~ Ø3020mm සර්පිලාකාර නල මෝල් මාර්ගය; ZJ350-2200mm ඔපවත් විස්තරයක් සිය මාර්ගය, ශීත රෝල් පිහිටුවීම මෝල් මාර්ගය. එහි වසරකට නිෂ්පාදනය කිරීමට නල ගලේ කට්ටල සහ ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත ෙරෝලර් ටොන් 1200 කට වඩා වැඩි 90 ක් පමණ.

ඔබ කාර්මික විසඳුමක් අවශ්ය නම් ... අපි ඔබ වෙනුවෙන් ලබා ගත හැකිය

අපි තිරසාර ප්රගතිය සඳහා නව්ය විසඳුම් ලබා දෙයි. අපේ වෘත්තිකයන්ගේ කණ්ඩායම, වෙළෙඳපොළ මත ඵලදායිතාව සහ වියදම අඩුවීම වැඩි කිරීමට ක්රියා

අප අමතන්න

අපේ වැඩ

මෑත ව්යාපෘති

අප රටවල් 20 කට වඩා වැඩි සමග සහයෝගීව වැඩ කර තිබේ, සහ නිෂ්පාදන සේවා සහ නිෂ්පාදන ගුණාත්මක නිසැක ය.


නම් WhatsApp ඔන්ලයින් චැට්!