हामी संसारको 2001 देखि बढ्दै मदत

हाल प्रोजेक्ट्स

ब्राजील SSAW पाइप मिल

2
IMG_4700

कोरिया ERW पाइप मिल

1
DSC00443


WhatsApp अनलाइन च्याट!