Em alîkariya cîhanê zêde dibe sala 2001
Page dîtin ne, ji kerema xwe vegeriya mala xwe